VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Salon Perfect Face
Šmilovského 2
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 41709292


Obecné ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní vztahy mezi poskytovatelem
služeb a prodávajícím produktu (služby uvedené na www.perfectface.cz v
provozovně na adrese Salon Perfect Face, Šmilovského 2, Praha 2) a kupujícím
poskytovaných služeb nebo produktů.
Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského
oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost.
Objednáním konkrétního termínu ošetření (osobně, telefonicky, emailem, SMS) dává
kupující nebo majitel dárkového poukazu svůj souhlas s všeobecnými obchodními
podmínkami provozovatele.

Prodej produktů
Produkty firmy Dermalogica, Endor, Medik8 si mohou naši registrovaní klienti
zakoupit osobně v kosmetickém salonu Perfect Face nebo si je mohou objednat
prostřednictvím
e-shopu, e-mailem nebo SMS.
Registrovaným klientem se stává každý, kdo osobně využil nebo využívá služeb
Salonu Perfect Face.
K zaslání produktů využíváme Zásilkovnu a Českou poštu.
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době
a zákonným způsobem.

Objednávka služeb

Termín návštěvy
Termín návštěvy si klient rezervuje předem (osobně, telefonicky, emailem).
Objednaný termín se stává závaznou objednávkou na předem určený den a hodinu,
který klientovi vyhovuje.

Přeobjednání
Pokud se nemůže klient v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informuje o
tom předem telefonicky, SMS nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před
zahájením ošetření.
Pokud klient závaznou objednávku – rezervaci nezruší s dostatečným předstihem
bude mu účtován storno poplatek 40% z objednaného ošetření.
Storno poplatek neplatí v případě akutního zhoršení zdravotního stavu nebo péče o děti v nemoci a pod..

Dárkový poukaz
Má-li klient dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez
včasného zrušení závazné objednávky – rezervace, odečte se storno poplatek z ceny
certifikátu.

Platbu dárkovým poukazem – výběr zakoupeného ošetření – je nutno nahlásit před
začátkem ošetření.

Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
– zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových
látek
– zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele.
Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 24.2.2021