VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (English below) ↓

Salon Perfect Face
Šmilovského 2
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 41709292

Salon Perfect Face vlastní obchodní ochrannou známku a sídlí na adrese Šmilovského 2, Praha 2

 

  • Obecné ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní vztahy mezi poskytovatelem
služeb a prodávajícím produktu (služby uvedené na www.perfectface.cz v
provozovně na adrese Salon Perfect Face, Šmilovského 2, Praha 2) a kupujícím
poskytovaných služeb nebo produktů.
Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského
oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost.
Objednáním konkrétního termínu ošetření (osobně, telefonicky, emailem, SMS) dává
kupující nebo majitel dárkového poukazu svůj souhlas s všeobecnými obchodními
podmínkami provozovatele.

 

  • Prodej produktů a doprava

Produkty firmy Dermalogica, Endor, Medik8 si mohou naši klienti
zakoupit osobně v kosmetickém salonu Perfect Face nebo si je mohou objednat
prostřednictvím e-shopu. Můžete také využít telefonickou konzultaci pro výběr vhodných produktů – tel. 725156006.
Registrovaným klientem se stává každý, kdo osobně využil nebo využívá služeb
Salonu Perfect Face.
K zaslání produktů využíváme Zásilkovnu.

Cena dopravy je 65 Kč nebo zdarma od výše objednávky 1990 Kč.
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době
a zákonným způsobem.

 

  • Objednávka služeb

Termín návštěvy
Termín návštěvy si klient rezervuje předem (osobně, telefonicky, emailem).

Objednaný termín se stává závaznou objednávkou na předem určený den a hodinu,
který klientovi vyhovuje.

 

Přeobjednání
Pokud se nemůže klient v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informuje o
tom předem telefonicky, SMS nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření a jeho rezervace bude zrušena a čas/termín nabídnut jinému klientovi.
Pokud klient svou závaznou objednávku/rezervaci našich služeb nezruší v uvedené lhůtě, min. 24 h předem, bude mu účtován storno poplatek 900 Kč za potvrzenou rezervaci, kterou si klient objednal. Tento termín/čas je držen/rezervován klientovi a není možné, aby se na tento jeho čas objednal jiný klient.
Storno poplatek neplatí v případě akutního zhoršení zdravotního stavu nebo péče o děti v nemoci.

 

ORDER SERVICE
Date of the visit
The client reserves the appointment in advance (in person, by phone, by email).
The ordered date becomes a binding order for a predetermined day and time,
which suits the client.

Reordering
If the client cannot attend the procedure on the agreed date, inform Fr
in advance by phone, SMS or email, but no later than 24 hours before the start of the treatment, and his reservation will be canceled and the time/date offered to another client.
If the client does not cancel his binding order/reservation of our services within the specified period, min. 24 hours in advance,
he will be charged a cancellation fee of CZK 900 for the confirmed reservation ordered by the client. This date/time is held/reserved for the client and it is not possible for another client to be booked for this time.
The cancellation fee does not apply in case of acute deterioration of the health condition or care of sick children.
 

 

  • Dárkový poukaz

Má-li klient dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez
včasného zrušení 24 h předem, a má  závaznou objednávku/ rezervaci, odečte se storno poplatek 900 Kč z ceny
certifikátu.

Platbu dárkovým poukazem – výběr zakoupeného ošetření – je nutno nahlásit před
začátkem ošetření.

 

  • Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
– zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových
látek
– zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.

 

  • Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele